Aplinkosauga

APLINKOSAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

 • Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos, programos ir ataskaitos
 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos, apimties nustatymo dokumentai ir ataskaitos
 • Statinio techninio projekto aplinkos apsaugos dalys
 • Paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimams gauti, atnaujinti ar koreguoti
 • Paraiškos registracijai Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir pavojingų atliekų tvarkymo licencijoms gauti
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai
 • Atliekas tvarkančių įmonių veiklos nutraukimo planai
 • Prašymai registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade (supakuotų prekių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių, EEĮ importuotojams/gamintojams)
 • Vandens naudojimo apskaitos metinė ataskaita ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita
 • Mokesčių už teršalų išmetimą iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos bei teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, deklaracijos
 • Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalai
 • Atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai, ataskaitos
 • Pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių, EEĮ, alyvų apskaita ir ataskaitos (išskyrus pakuotes)
 • Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės, apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos

DOMINA APLINKOSAUGOS PASLAUGOS?


Susisiekite telefonu+370 615 88 001

Siųskite užklausąSIŲSTI